Τα πάντα για το σχέδιο φωτοβολταϊκών για επιχειρήσεις

Τι ονομάζουμε  «Αυτοπαραγωγή» (Self Consumption);

Αυτοπαραγωγή ονομάζουμε την δυνατότητα για ένα εμπορικό ή βιομηχανικό καταναλωτή να εγκαταστήσει και να συνδέσει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στη οροφή του υποστατικού ή στο τεμάχιο εντός του οποίου βρίσκεται το υποστατικό αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση. Η δυναμικότητα της προτεινόμενης εγκατάστασης θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις καθημερινές ανάγκες του υποστατικού σε ηλεκτρική ενέργεια ανά πάσα στιγμή και για όλες τις ώρες λειτουργίας του, πλην τις βραδινές ώρες όπου η παραγωγή είναι μηδενική, και θα χρειάζεται να εγχέεται ενέργεια από το Δίκτυο.

Από την άλλη, εφόσον ο αυτοπαραγωγός το επιθυμεί, θα μπορεί να εγκαταστήσει εξοπλισμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για κάλυψη των αναγκών του σε ηλεκτρισμό σε περιόδους όπου η παραγωγή του είναι ελλιπής (π.χ εκτεταμένη συννεφιά, νύχτα).

Πώς εφαρμόζεται η  «Αυτοπαραγωγή» (Self Consumption);

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται σε εμπειρογνώμονες μηχανικούς μελετητές στον τομέα για την διενέργεια των απαραίτητων μελετών, έτσι ώστε η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από το σύστημα αυτοπαραγωγής να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερο και ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες του υποστατικού σε ηλεκτρισμό. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε ποσότητα περίσσειας ενέργειας εγχέεται στο δίκτυο δεν θα αποζημιώνεται.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η αυτοπαραγωγή είναι ένα σημαντικό μέτρο εξοικονόμησης χρημάτων στους τελικούς λογαριασμούς ενός εμπορικού ή βιομηχανικού καταναλωτή, αλλά η διαδικασία τιμολόγησης δεν πραγματοποιείται όπως η μέθοδος συμψηφισμού μετρήσεων. Ο παραγωγός μπορεί να εξοικονομήσει ένα μεγάλο ποσό ανάλογα με την ζήτησή του σε ηλεκτρικό φορτίο αλλά παράλληλα υποχρεούται να καταβάλλει στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας τις εκάστοτε χρεώσεις ανάλογα με την καταμέτρηση της καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας από το φ/β του σύστημα. Σύμφωνα με απόφαση της ΡΑΕΚ, οι αυτοπαραγωγοί δεν θα υποχρεούνται να καταβάλουν τέλη για διοχέτευση της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο κατά τις μη εργάσιμες ημέρες.

Ο αιτητής για σύστημα αυτοπαραγωγής θα πρέπει εντός 8 μηνών από την ημέρα εξασφάλισης της Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής από τη ΡΑΕΚ, να προβεί σε εγκατάσταση, έλεγχο και σύνδεση του συστήματος. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβάλει προς τη ΡΑΕΚ αίτηση για Εξαίρεση Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και μετά την εξασφάλιση της Άδειας να υπογράψει τη Σύμβαση με την Α.Η.Κ.

Υπάρχουν χρεώσεις για την συμμετοχή στην Αυτοπαραγωγή;

Δαπάνες για αίτηση άδειας εγκατάστασης:

  • Κόστος απαραίτητων μελετών από Μηχανικούς Μελετητές, μέλη του ΕΤΕΚ για εξασφάλιση άδειας από την ΡΑΕΚ,
  • Το ποσό των €170,86 προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας που αφορά στο κόστος διαχείρισης της αίτησης του για Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας,
  • Κόστος υποχρεωτικής εγκατάστασης τόσο μετρητών όσο και συστημάτων τηλεμέτρησης και καταγραφής ενεργειακών δεδομένων τόσο για την παραγωγή όσο και για την κατανάλωση.

Δαπάνες για  λειτουργία του Φ/β Συστήματος μετά την εγκατάσταση:

Ο κάθε Αυτοπαραγωγός υποχρεούται να καταβάλλει στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας τις εκάστοτε χρεώσεις ανάλογα με την καταμέτρηση της καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας από το φ/β του σύστημα ως ακολούθως:

  • Σύνδεση στη Χαμήλη Τάση: 2,01€σ ανά παραγόμενη κιλοβατώρα,
  • Σύνδεση στη Μέση Τάση: 1,63€σ ανά παραγόμενη κιλοβατώρα,
  • Σύνδεση στην Υψηλή Τάση: 1,31€σ ανά παραγόμενη κιλοβατώρα.

Οι πιο πάνω χρεώσεις είναι με βάση την απόφαση της ΡΑΕΚ 913/2013 και αφορούν ανάκτηση των δαπανών που σχετίζονται με θέματα εφεδρείας, μεταφοράς, δικτύου διανομής, εξόδων παραγωγής, επικουρικών υπηρεσιών και δαπανών λειτουργίας του ΔΣΜΚ.

Από πού μπορώ να προμηθευτώ έντυπα και πληροφορίες;

Ο κάθε ενδιαφερόμενος για να λάβει μέρος στο Σχέδιο «Ηλιακή Ενέργεια Για Όλους» μπορεί να απευθύνεται στις πιο κάτω υπηρεσίες για έντυπα συμμετοχής ή για επιπλέον πληροφορίες σε σχέση με τις πρόνοιες του Σχεδίου:

  • Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού (www.mcit.gov.cy)
  • Ίδρυμα Ενέργειας (www.cie.org.cy)
  • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (www.cera.org.cy)
  • Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (www.eac.com.cy)

Χαράλαμπος Α. Σκαμπαλλής

Σύμβουλος Μηχανικός Ενέργειας

– See more at: http://www.sigmalive.com/news/local/140284#sthash.6xo6obIx.dpuf