Όσα πρέπει να ξέρετε για το σχέδιο Ηλιακή Ενέργεια για όλους

Λεπτομερή πληροφόρηση για το Σχέδιο ‘’Ηλιακή Ενέργεια Για Όλους’’

Μέσα απο αυτή την παρουσίαση, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ενημερώνεται για τις πρόνοιες του Σχεδίου και το τι θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη στην προσπάθεια επιλογής των κατάλληλων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

Τι προνοεί το Σχέδιο ‘’Ηλιακή Ενέργεια Για Όλους’’;

 • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη μέθοδο Συμψηφισμού Μετρήσεων, γνωστή στο κοινό ως Net Metering (Κατηγορία Α), σε μόνιμες κατοικίες και σε κτήρια που εδρεύουν αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συνδεδεμένα με το δίκτυο της Α.Η.Κ και συνολικής δυναμικότητας εως και 3kWp,
 • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη μέθοδο της αυτοπαραγωγής (Κατηγορία B) από εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές και συνολικής δυναμικότητας από 10kWp έως και 500kWp.

**Σημειώνεται ότι καταναλωτές οι οποίοι διαθέτουν ήδη εγκατεστημένο φ/β σύστημα στο υποστατικό τους κάτω από Κυβερνητικά Σχέδια προηγούμενων χρόνων δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πιο πάνω Σχέδιο.

Ποιες κατηγορίες επενδύσεων περιλαμβάνει το Σχέδιο’’;

Κατηγορία Α: Φ/β Συστήματα με τη μέθοδο Net Metering:

Α1: 400 αιτήσεις για Ευάλωτες και Ευπαθείς Ομάδες Καταναλωτών με Χορηγία €900 ανά εγκατεστημένο kWp, δηλαδή μέγιστη επιχορήγηση €2700. Ευάλωτες και Ευπαθείς Ομάδες Καταναλωτών ορίζονται ως ακολούθως:

α) οι λήπτες επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας απο το Υπουργείο Οικονομικών και με ετήσιο μεικτό εισόδημα για το έτος 2012 ή 2013 μέχρι και €39.000, και

β) ευάλωτοι καταναλωτές όπως αυτοί καθορίζονται στα διατάγματα του Υπουργείου Ενέργειας δηλαδή:

 • λήπτες δημοσίου βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
 • λήπτες επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας, σε παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα και σε τυφλούς, απο το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες,
 • λήπτες επιδομάτων από την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, από συνταξιούχους με χαμηλό εισόδημα που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος ηλικίας τους χωρίς να συνοικούν με άλλο πρόσωπο κάτω των 70 χρόνων,
 • Πολύτεκνη ή πενταμελής οικογένεια που λαμβάνει επίδομα τέκνου από την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, για τρία εξαρτώμενα παιδιά και πάνω με ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι και €51.258, ή για κάθε πρόσθετο παιδί πέραν των τεσσάρων επιπλέον  €5.126.

**Ο κάθε καταναλωτής, ο οποίος πιστεύει ότι εμπίπτει στην πιο πάνω κατηγορία, μπορεί να απευθύνεται στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε για περισσότερες πληροφορίες.

Α2: 4500 αιτήσεις για Μη Ευάλωτες και Ευπαθείς Ομάδες Καταναλωτών χωρίς οποιαδήποτε χορηγία ως ακολούθως:

α) Κάθε φυσικό πρόσωπο ο οποίος είναι ιδιοκτήτης οικιστικής μονάδας στην οποία ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει το φ/β σύστημα, ή

β) Κάθε φυσικό πρόσωπο ο οποίος δεν είναι ιδιοκτήτης οικιστικής μονάδας αλλά έχει την πιστοποιημένη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για να εγκαταστήσει το φ/β σύστημα.

Α3: 100 αιτήσεις για κτήρια που αποτελούν έδρα Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης χωρίς οποιαδήποτε χορηγία:

Συμμετοχή στο πιο πάνω Σχέδιο έχει η κάθε Τοπική Αρχή η οποία επιθυμεί να εγκαταστήσει το φ/β σύστημα στην οροφή του κτηρίου που της ανήκει ή στο έδαφος του τεμαχίου εντός του οποίου στεγάζεται η Τοπική Αρχή.

Κατηγορία Β: Φ/β Συστήματα με τη μέθοδο της Αυτοπαραγωγής

Αφορά στην εγκατάσταση φ/β συστημάτων από εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές και η μέγιστη διαθέσιμη ισχύς για την κατηγορία αυτή είναι 5MWp.

 • Κάθε δικαιούχος ανα μονάδα θα έχει το δικαίωμα να εγκαταστήσει φ/β συστήματα από 10-500kWp.
 • Η χρήση της παραγόμενης ενέργειας προσφέρεται μόνο για ιδιοκαταναλώση και οποιαδήποτε περίσσεια ενέργειας εγχέεται στο Δίκτυο δεν θα αποζημειώνεται.
 • Επιβάλλεται προσεκτικός σχεδιασμός του συστήματος από Μελετητή Μηχανικό ανάλογα με το ενεργειακό προφίλ του κάθε ενδιαφερόμενου για αποφυγή αχρείαστων δαπανών και επικουρικών εξόδων.
 • Η διαδικασία αίτησης μπορεί να πραγματοποιείται μέσω της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) σύμφωνα με τους όρους εντολής του Σχεδίου.

Από πού μπορώ να προμηθευτώ έντυπα και πληροφορίες;

Ο κάθε ενδιαφερόμενος για να λάβει μέρος στο Σχέδιο ‘’Ηλιακή Ενέργεια Για Όλους’’, μπορεί να απευθύνεται στις πιο κάτω υπηρεσίες για έντυπα συμμετοχής ή για επιπλέον πληροφορίες σε σχέση με τις πρόνοιες του Σχεδίου:

 • Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού (www.mcit.gov.cy)
 • Ίδρυμα Ενέργειας (www.cie.org.cy)
 • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (www.cera.org.cy)
 • Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (www.eac.com.cy)

Χαράλαμπος Α. Σκαμπαλλής

Σύμβουλος Μηχανικός Ενέργειας

– See more at: http://www.sigmalive.com/news/energia/137493#sthash.kelD8XTk.dpuf